FKM

HSK/​HSH

signalni znak “STOJ”

Mala težina, jednostavna montaža
Obostrano reflektirajući signalni znakovi „STOJ“ HSK/​HSH montiraju se jednostavno, bez alata.

Obostrano reflektirajuć, s folijom

Laka konstrukcija

TEHNIČKI PODACI
Duljina630 mm
Širina630 mm
Visina480 mm
Aluminijskaizvedba
PREDNOSTI
  • Jednostavna montaža, bez alata
  • Obostrano reflektirajuć te je potreban samo jedan
TEHNIČKI PODACI
Duljina630 mm
Širina630 mm
Visina480 mm
Aluminijskaizvedba
PREDNOSTI
  • Jednostavna montaža, bez alata
  • Obostrano reflektirajuć te je potreban samo jedan